Service Betingelser

Det er en god idé før eventuel tilkald af en servicetekniker, at søge hjælp i brugsanvisningen eller på denne hjemmeside under punktet Hjælp til selvhjælp da et teknikerbesøg - også under reklamationsperioden - kan være mod betaling, hvis årsagen til fejlen ikke skyldes en fejl eller mangel ved selve produktet.

Husk at have din købskvittering på produktet klar, så du ikke først skal finde den, når teknikeren kommer. Hvis du vil benytte dig af de fordele, der kan komme på tale, hvis produktet er indenfor reklamationsperioden, så skal teknikeren se købskvitteringen som dokumentation.

Vores reparationsservice består af:
- Forberedelsen af teknikerbesøget herunder aftale om tid og sted for besøget. (*)
- Selve teknikerbesøget (evt. undersøgelse på værksted)
- Efterbehandling, f.eks. spørgeskema om dintilfredshed med vores reparationsservice.

Personoplysninger modtaget i forbindelse med et teknikerbesøg vil blive behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning i forhold til databeskyttelse.

Efterbehandlingen er en integreret del af vores reparationsservice og har til formål at følge op på, at teknikerbesøget har tjent sit formål. Ligeledes tjener efterbehandlingen til fremadrettet at tilpasse afviklingen af teknikerbesøg, hvis og når vi vurderer, at dette kan være hensigtsmæssigt med udgangspunkt i dit feedback.

*) I de tilfælde, hvor teknikerbesøget ikke er omfattet af reklamationsretten, udgør Grundtakst/Grundgebyr(i visse tilfælde indregnet i fastpris) en gennemsnitspris til dækning af generelle omkostninger ved udkald, herunder bl.a. kørsel, bildrift og administration, i overensstemmelse med konkurrencestyrelsens bekendtgørelse.