Vilkår og bestemmelser

Ved at deltage accepterer du at have læst og være omfattet af disse vilkår og betingelser.

 • Gyldighed: Ved deltagelse i konkurrencen skal du være myndig og bosiddende i et land, som er med i konkurrencen, herunder et af følgende lande: Belgien, Tyskland, Holland, Storbritannien, Frankrig, Polen, Sverige.
  Kun en person pr. husstand må deltage i konkurrencen for det samme produkt.

 • Konkurrencedatoer: Konkurrencen er fra kl. 00.01 den 15. september 2016 til kl. 23.59 den 14. september 2017. Start- og stoptidspunktet er GMT-tid.
 • Sådan deltager du: For at deltage skal du eje et AEG-produkt, gå til konkurrencesiden, oprette en brugerkonto og gemme en anmeldelse. Din anmeldelse må ikke være over 200 ord.

 • Præmie: Præmien er en ‘Sports Mini Mixer’ blender. Udbyder forbeholder sig retten til at give en anden præmie med samme værdi så længe lager haves.

 • Vindere: Vinderen vælges hver uge fra hvert land blandt alle deltagere i den pågældende uge. I løbet af konkurrencen bliver der 52 vindere i hvert af de 7 lande. Konkurrencen er et spil, hvor den dygtigste vinder, og held spiller ingen rolle. Hver deltagelse vurderes selvstændigt på grundlag af følgende kriterier. Kriteriet er at aflevere en produktanmeldelse, som er både kreativ og indsigtsfuld. Udbyderens beslutning er endelig og kan ikke diskuteres. 
  Vinderen får besked via e-mail i løbet af 10 dage, efter at vinderen er valgt. Hvis du vinder, skal du svare inden 10 dage for at få din præmie og oplyse en gyldig postadresse til levering af præmien. Udbyderen betaler alle leveringsomkostninger men er ikke ansvarlig for yderligere udgifter samt men ikke begrænset til told og afgifter for levering af præmien.


 • Ansvar: Udbyderen påtager sig intet ansvar for tab eller skade på præmien i forbindelse med levering til vinderen. Undtaget som det kræves ifølge gældende lov påtager udbyderen sig intet ansvar for egnetheden eller anvendeligheden af præmien eller for skadeserstatning i forbindelse med konurrencen eller præmien. 


 • Behandling af personlige oplysninger: Ved din deltagelse i konkurrencen accepterer du, at de personlige oplysninger, som du afleverer ved oprettelse af en brugerkonto og indsendelse af en produktanmeldelse samt dit postnummer, kan anvendes til ethvert formål angivet i nærværende vedrørende afvikling af konkurrencen og fremtidig kommunikation med andet formål for udbyder eller dennes tilknyttede aktiviteter. Du accepterer endvidere, at dine personlige oplysninger kan overdrages til udvalgte eksterne parter.

 • Intellektuel ejendsomret: Ved at deltage i konkurrencen bekræfter du, at produktanmeldelsen er dit eget værk at du har copyright til den afleverede tekst. Du bekræfter, at teksten ikke krænker tredjemandsrettigheder. Du fraskriver dig retten til at få dit navn angivet i produktanmeldelsen.
  Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den afleveret produktanmeldelse tilhører udbyderen, som bl.a. giver udbyderen ret til at bruge produktanmeldelsen helt eller delvist uanset formål og i ethvert medie.
  Ved at deltage i konkurrencen giver du udbyder, dens tilknyttede aktiviteter og repræsentanter lov til at bruge dit navn med henblik på at fremme produkter eller tjenester tilhørende udbyderen eller dennes tilknyttede aktiviteter.
  Som deltager i konkurrencen er du ikke berettiget til erstatning uanset art for overdragelse og brug af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den afleverede produktanmeldelse eller brug af ovennævnte navn. 

 • Gældende lov: Nærværende vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes ifølge Sveriges gældende love uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter. En eventuel konflikt vedrørende nærværende vilkår og betingelser skal afgøres ved en svensk domstol i Stockholm som første instans.

 • Diverse: Nærværende vilkår og betingelser kan ændres løbende efter udbydes skøn.